Tevékenységeink

Zöldterületek gondozása, parkfenntartás 

Közterületi és önkormányzati tulajdonú parkok, zöldfelületek fenntartása, virágágyások karbantartása, fű kaszálása, lomb söprése.

Utak tisztántartása

Aszfalt burkolatú közutak, parkolók, buszmegállók tisztántartása, takarítása, téli csúszás- és jégmentesítése. Földutak karbantartása, kátyúzása a Polgármesteri Hivatalhoz érkező bejelentések alapján.

Járdák tisztítása

Az Önkormányzat kezelésében lévő, intézményhez nem tartozó közjárdák, valamennyi saját gondnokkal nem rendelkező önkormányzati intézmények, valamint a Városi Óvoda és a Csigaházhoz tartozó közjárdák tisztítása, jégmentesítése.

Ünnepekhez kapcsolódó feladatok ellátása

Az Önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepekhez, városi ünnepekhez és rendezvényekhez kötődő előkészületi és közreműködői feladatok elvégzése. 

Csapadékelvezető rendszerek, földmedrű árkok karbantartása

Már kiépített nyílt, burkolt csapadékvíz elvezető rendszer és a burkolatlan földmedrű árkok karbantartása. Továbbá csapadékvíz elvezető rendszerek évente egyszeri, illetve szükség szerinti tisztítása, fenntartása és ellenőrzése.

Közutak parkolók, buszmegállók tartozékainak felülvizsgálata

Önkormányzati kezelésben lévő közutak, parkolók,
buszmegállók tartozékainak, jelzőtábláinak karbantartása.
Az engedélyezett forgalmi rend szerinti útburkolati jelek és jelzőoszlopok meghibásodása, megrongálódása vagy hiánya esetén azok pótlása vagy javítása. Forgalomtechnikai eszközök éves karbantartása.

Önkormányzati intézmények takarítása, kisjavítási munkáinak elvégzése

Önkormányzati épületek és bérlemények kisjavítási és karbantartási munkáinak elvégzése bejelentés alapján, kivéve azon intézményeket, amelyek rendelkeznek saját gondnokkal. Mindezek mellett a Polgármesteri Hivatal, a Simándy József Általános Iskola, a Pedagógiai Szakszolgálat, az Egészségház, a volt FORFA iskolaépületének és a volt Rendőrőrs épületének takarítása. Beleértve a napi takarításon kívül évi egyszeri nagytakarítást is.  

Sportpályák, játszóterek karbantartása, tisztántartása

A Szent Imre parkban található BMX pálya, az Ifjúság téri műfüves labdarúgópálya valamint a Hősök terén kialakított Kondi park karbantartása és tisztítása. A játszóterek az Önkormányzat által megadott ellenőrzési terv és karbantartási utasítás szerinti karbantartása, ellenőrzése és üzemeltetése.

Katasztrófa helyzet esetén készenléti ügyelet biztosítása